Projekti periood: 02.09.2019 - 21.06.2021                  kik
Projekti number: 16715

Projekti eesmärgiks on kasvatada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste keskkonnaalast teadlikkust (sh. säästva keskkonnakasutuse põhimõtted, ökoloogiline tootmine) läbi praktiliste töötubade ja õppekäigu. 

Praktikumlaagri käigus külastavad 30 põhikoolijärgsel müüja-klineidteenindaja õppekaval õppivat I, II ja III kursuse õpilast Saaremaal ettevõtteid: Muhu Jaanalinnufarm, Koplimäe Mahetalu, GoodKaarma seebikoda, Saaremaa Kadakasiirup.

Lisainfo:

Külli Šorin - kaubanduse õppekavatöörühm, kutseõpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekti periood: 01.03.2020 - 30.06.2021                                     el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti number: 2014-2020.1.03.19-0226

Projekti eesmärk on mitmekesistada ja ühtlustada õpet mootorsõidukitehniku, sh sõiduautotehniku kutse omandamisel ning toetada õpilaste digipädevuse ja erialaste IT oskuste ning tehnoloogilise kirjaoskuse kujundamist. Projekti tulemusena luuakse kvaliteetne digitaalne õppematerjal alternatiiv tehnoloogiate kohta (elektri-, hübriid- ja vesiniktehnoloogia).

Lisainfo: 

Anu Kukk - projektijuht, projektide koordinaator
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Rita Pillisner - mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika õppekavatöörühma juht; kutseõpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekti periood: 01.05.2019 - 30.08.2019
Projekti number: 15441

Projekti tulemusena võeti Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppetöö ja koolituste läbiviimiseks kasutusele kliimahooldur töötamiseks gaasiga R1234yf, mis on keskkonnasõbralikuim sõidukites kasutatav külmaine. 
Nõuetekohase ja kaasaegse kliimahoolduri kasutamine võimaldab parimal võimalikul moel tagada osoonikihti kahjustavate ainete kontrolli tänu sellele, et tulevasi kliimaseadmete käitlejaid õpetatakse töötama uusima nõuetekohase külmainega. 
Samuti võimaldab seade osoonikihti kahandavaid aineid parimal võimalikul moel käidelda ja korduvalt kasutada (süsteemide uuesti täitmine).

Seadme soetamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KIK logo

Projekti periood: 01.01.2019 - 31.12.2020                   el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0367

Projekti eesmärgiks on tõhustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja tööandjate vahelist koostööd praktikasüsteemi arendamisel, tõsta õppekvaliteeti ja seostada õppetöö paremini tööturu vajadustega.

Projekti käigus:
    1. koolitatakse 80 ettevõttepoolset praktikajuhendajat;
    2. toimub 6 õpetaja stažeerimine tööandjate juures; 
    3. tuleb kooli õpetama 20 praktikut ehk valdkonnas reaalselt töötavat isikut.

Projekti tulemusena vastav kooli  praktikasüsteem kõigi osapoolte vajadusele, õppetöö ja praktika kvaliteet ning tulemuslikkus on tõusnud ning õpe on tihedamalt seotud tööturu hetkeolukorra ja vajadustega, võimaldades anda õppuritele erialasele tööle asumiseks võimalikult ajakohase ettevalmistuse.

Lisainfo:

Anu Kukk - projektijuht, projektide koordinaator
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

el sotsiaalfond horisontaalne v area 157x83Projekti periood: 04.12.2018 – 03.06.2019
Projekti nr: 2014-2020.1.03.18-0177

Projekti eesmärk on luua kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.Projekti käigus soetati ja võeti õppetöös kasutusele 12 uut töökeskkonda simuleerivat õppevahendit, mis toetavad oluliselt kutseõppe õppekavaliste eesmärkide senisest tõhusamat ja tulemuslikumat saavutamist.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.

Lehekülg 1 / 6