Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ pojekt nr 1.3.0102.13-0449 „Osaoskus, karjäärinõustamine ja tööpraktika Pärnumaa Kutsehariduskeskusest on ameti aluseks.


Projekti kestus: 01.02.2013- 01.02.2015          

 

Sihtrühm:

- noored (16-24-aastased), kes on põhi-, kesk-, või kutsehariduse omandanud või katkestanud

Edukalt lõppenud Pärnumaa projektid juhatavad tööjõuturule grupi väljaõppinud aednikke ja ehituspuuseppi

Novembrikuust alustasid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas aianduse kutseõpet 10 noort ja palkmajaehituse kutseõpet 12 noort vanuses 16-29. Tegemist on noortega, kes ei tööta ja on ainult põhiharidusega või  on katkestanud põhihariduse omandamise 2010/2011 õppeaastal või varem.

Õppekavad ja õppeperiood:

1.     Projekt „ Palkmaja ehitaja kutseõpe Pärnumaalt".