Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppe kaasajastamine ja mitmekesistamine

el sotsiaalfond horisontaalne v area 157x83Projekti periood: 04.12.2018 – 03.06.2019
Projekti nr: 2014-2020.1.03.18-0177

Projekti eesmärk on luua kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.Projekti käigus soetati ja võeti õppetöös kasutusele 12 uut töökeskkonda simuleerivat õppevahendit, mis toetavad oluliselt kutseõppe õppekavaliste eesmärkide senisest tõhusamat ja tulemuslikumat saavutamist. Need olid:

Projekti tegevuste tulemusena uuendatati ja kaasajastati õppeprotsesse kokku 20 õppekaval neljas õppevaldkonnas. Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku kaasfinantseeringu toel.