Õpilasesindus 2018

Juhatus valiti PKHK ÕE XV üldkoosolekul 23.10.2018. Juhatus jääb ametisse üheks aastaks.

 

president President - Triin-Mary Raudkivi
Avalikud suhted Avalike suhete toimkonna juhataja - Tony Aasalaid
Tehnika toimkond Tehnikatoimkonna juhataja - Andreas Edmunds Ereline
Kultuur ja sport Kultuuri- ja sporditoimkonna juhataja - Janeli Jepifanov
Teabe Teabetoimkonna juhataja - Kerttu-Leaanika Lipetski
Oigus-sotsiaal Õigus-sotsiaaltoimkonna juhataja - Liisa-Ly Kuum
Tarre Sekretär - Margus Veemaa