Toetused

Õppetoetuste liigid:

  • Põhitoetus – õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Eritoetus – õpilasele antav  rahaline toetus võttes arvesse õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

Vaata lähemalt:

Õppetoetuste fondide jagamise tingimused ja kord

Õppetoetuste määramise tingimused ja kord

Eritoetuse taotlemise kord 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele sõidukulude hüvitamise kord

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013034

Eritoetuse taotlusvormid:

 

Õppetoetuste määramise komisjon

kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 28.08.2018 käskkirjaga nr 82

Esimees:

Helke Heinmets - õppe- ja tugiteenistuse juhataja

Sekretär:

Marina Jaani - õppekorralduse spetsialist

Liikmed: 

Helen Maripuu - teenindusõppeosakonna juhataja asetäitja

Tiina Kolga - tehnikaõppeosakonna juhataja asetäitja

Reet Parik - kutseõpetaja

Marko Sassjan - rühmajuhataja

Elje Teesalu - rühmajuhataja

Hevelin Antsmäe - rühmajuhataja

õpilasesinduse esindaja