Tunniplaan

Tunniplaan õppeinfosüsteemis

  • 2019/2020 õppeaasta VIII õppeperioodi tunniplaan (ka sessioonõpped) asub õppeinfosüsteemis. Valige õige nädal ja siis rühm.
  • Sessioonõpete tunniplaanid valmivad hiljemalt nädal enne õppesessiooni algust. Palun tunniplaan vahetult enne kindlasti üle kontrollida, sest tihti tuleb ette erakorralisi muudatusi!
  • Palun jälgige tunniplaani igapäevaselt, kõik muudatused, mis tehakse, kajastuvad koheselt tunniplaanis!