The Power of IT

Projekti nr: 2015-1-EE01-KA105-013190
Projekti periood:
01.05.2015-01.09.2015

Noortevahetus "The Power of IT" toimus Jõulumäel 2015. a juunikuus. Projektis osales 5 partnerorganisatsiooni. Vastuvõtvaks partneriks on Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus. Saatvad organisatsioonid on: Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği Türgist; Colorful House Gruusiast, ASOCIATIA RADU GRECEANU Rumeeniast ja Armenian Progressive Youth Armeeniast. Projekti raames toimus 5 päeva jooksul mitmeid töötubasid, arutelusid, diskussioone ja õppesõite, külastusi.
 
Projektis osales kokku 30 noort ja 6 grupijuhti 5 erinevast riigist. Projekti peamiseks teemaks oli IKT vahendite kasutamine hariduses, noorsootöös ja igapäevaelus. Projektitegevused olid nii teoreetilised kui ka praktilised - noortevahetuse tegevuspäevad olid disainitud ja organiseeritud nii, et praktiline osa järgneb teoreetilisele - on oluline, et osalejad saaksid koheselt praktiseerida õpitud ja omandatut, et teadmine kinnistuks.
  
Kõik projektitegevused viidi läbi mitteformaalse õppe meetodeid kasutades. Diskussioonid, grupitööd ja meeskonnatööd, ekskursioonid ja õppevisiidid, mängud, videote ja filmi vaatamine, töötubades osalemine, kogemuste jagamine olid peamised projektis kasutatavad meetodid.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.