Turunduse võlud ja valud

Projekti „Praktikute kaasamine õppetöösse“ raames kohtusid kaubanduse valdkonna õpilased teater Endla turundus- ja kommunikatsioonijuhi Mari-Liis Pärnaga.

Tulevastele müügimeistritele räägiti turunduse tegevustest ja eesmärkidest. Pikemalt käsitleti kommunikatsiooni teemat – kuidas ja millega võita kliendi tähelepanu, lojaalsust ning milliseid kanaleid selleks kasutada.

Oluline kanal klientidega suhtlemisel on sotsiaalmeedia. Selle kasutamine peab olema järjepidev ja jooksvalt tuleb kursis olla toimuvate muutustega. Turundajate töös tuleb ette ka eksimusi. Mari-Liis Pärn ütleb selle kohta nii: „Eksimine on oluline tööprotsessi osa - see annab võimaluse nõrgad kohad parandada ja edukamalt edasi minna“.

Meie õpilastel oli praktilise rühmatöö käigus võimalus pakkuda ideid turundusmaterjali kujundamiseks ning reklaamiplaani koostamiseks. Häid mõtteid jagus ja esineja lubas neid tutvustada ka oma kolleegidele Endlas.

Külli Šorin
kaubanduse õpetaja