SA Pärnu Haigla

phPärnu Haigla on hea mainega Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne- , Saare– ja Hiiumaa elanikke teenindav keskhaigla. Rolli täitmisega kaasneb lahutamatult ka vastutus tagada kõigile abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav arstiabi. Suveperioodil, kui Pärnu linna külastavad sise- ja välisturistid tuleb haiglal teenindada  üle  300 000 patsiendi. Haigla paikneb neljas erinevas korpuses, linna erinevates osades. Ristiku tn. 1 haiglahoones, kus osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi, on kaasaegsed ravi- diagnostika võimalused.  Igas palatikorpuses on kaasaegselt sisustatud õepost, mis tagab kiire info liikumise ja operatiivse abi. Haiglas on loodud patsientidele väga head olmetingimused ning kogu haigla piirkond on kaetud WiFi võrguga.
http://www.ph.ee/haigla