Mobility Makes Us Professionals VI

EU flag Erasmus vect POS

Projekti periood: 1.06.2018 - 31.07.2019
Projekti nr: 2018-1-EE01-KA116-046942

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia peaeesmärgiks on arendada rahvusvahelistumise protsessi ja luua tingimused konkurentsivõimelise nüüdisaegse hariduse ning rahvusvahelises keskkonnas töötamise oskuse ja
kogemuse pakkumiseks kõikidele kooli õppijatele ja töötajatele. 2020. aasta eesmärgiks on seatud, et aasta jooksul osaleb välispraktikal vähemalt 10% kooli õpilastest ning rahvusvahelises enesetäienduses vähemalt 30% kooli töötajatest.

KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID OLID:

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi,
oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukavast ja rahvusvahelistumise strateegiast.


TEGEVUSED:
- Haridustöötajate koolitus välisriigis (Staff training abroad);
- Kutseõppurite lühiajaline õpiränne (Short term mobility of VET learners)

TULEMUSED JA MÕJU:
Käesoleva õpirändeprojekti raames toimus kokku 99 õpilase praktika välisriigi ettevõtetes või kooli praktikabaasides/töökodades ning 53 haridustöötajat käis end erialaselt täiendamas (erialane stažeerimine või vaatluspraktika välisriigi ettevõtetes,
töövarjutamine välisriigi kutseharidusasutustes). Seega osales aasta jooksul õpirändes 9% õpilastest (2018/2019 õ.a 1105 õpilast) ja 38% haridustöötajatest (2018/2019 õ.a 139 töötajat).

Mobility Makes Us Professional IV

EU flag Erasmus vect POS
Projekti periood: 1.06.2017 - 31.07.2018
Projekti nr: 2017-1-EE01-KA116-034832

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

„Improvement of quality system and new approaches in Adult Education“

Erasmus+ täiskasvanute koolitaja õpirände projekt:EU flag Erasmus vect POS
„Improvement of quality system and new approaches in Adult Education“
Projekti number: 2016-1-EE01-KA104-017126

Projekti periood:
01.06.16-31.07.2017

Antud projekt on suunatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna täiendõppe ja autokooli töötajatele, et laiendada ja arendada nende teadmisi, oskusi ja kompetentse.

Mobility Makes Us Professionals III

PROJEKTI NIMI:EU flag Erasmus vect POS
Mobility Makes Us Professionals III
PROJEKTI PERIOOD: 1.07.2016 - 30.06.2017

EESMÄRGID:

  1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
  2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
  3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
  4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
  5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
  6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Job-shadowing for Professional Development

EU flag Erasmus vect POS

Projekti nimi: Job-shadowing for Professional Development
Projekti nr: 2015-1-EE01-KA101-013379
Projekti periood: 01.06.2015-31.05.2016
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nelja inglise keele õpetaja õpiränne Maltale.
Antud projekti eesmärgiks on inglise keele õpetajate ametialast arengut ning  erialase võõrkeele kompetentsi. Paraneb võõrkeeleoskus, sotsiaalsed oskused, motivatsioon suureneb ning avardub maailmavaade teiste kultuuride, kommete ja rahvuste osas.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871 (+372) 551 0298
Sisseastumine (+372) 442 7883
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)