Toitlustus- teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseade

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

projekt  “Toitlustus- teenindusõppe praktikabaas, tugistruktuurid ja sisseseade” projekti nr 2.5.0200.08-0016

Projekti periood: 2008.- 2010. a.

 

 

Eesmärk:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niiduparki rajatud keskuses kutseõppeks vajaliku infrastruktuuri kompleksse ja kaasaegse osana on välja ehitatud toitlustus-teenindusõppeks praktikabaas ja koolil puuduvad tugistruktuurid. Väljaehitatud ruumidesse on soetatud toitlustus-teenindusõppe läbiviimiseks ning tugistruktuuride tõhusaks toimimiseks vajalikus koguses ja sortimendis õppevahendid- ja seadmed.

 
Tegevused:
Ettevalmistavateks tegevusteks on projekteerimine ning amortiseerunud sööklabloki lammutamine. Toitlustus-teenindusõppe praktikabaas ning tugistruktuurid (kooliraamatukogu, auditoorium ja rühmatööde ruumid, koolisöökla, töö- ja olmeruumid)  ehitatakse välja selleks eraldi projekteeritavasse ja ehitatavasse hoonetiiba. Soetatakse kaasaegsed õppevahendid. Objekti haljastamine, sellele teedevõrgu ja väikese parkala rajamine.

Eraldatud toetus: 82 777 000 krooni

Projektijuht: Andrus Simberg
andrus.simberg (at) hariduskeskus.ee