PKHK õpetajate ja õpilaste projekt pälvis kuldõuna auhinna

PKHK autotehniku eriala õpilaste projekt “Modern Study Materials for Car Technicans” pälvis  Erasmus+ strateegilise koostöö projektide ihatud kuldõuna auhinna.

Valminud projekti eesmärk oli tõsta kutsehariduse kvaliteeti autotehnikute erialal Euroopas. Õppurid ehitasid kuus autoerialade õppestendi ja õpetajad koostasid juhend- ja õppematerjali, mis jääb avalikult kasutatavaks teistele Eesti ja Euroopa kutsekoolidelegi.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolse projektijuht Eesi Rosenbergi sõnade kohaselt oli innovaatilise projekti eesmärgiks juhendmaterjali loomine autoeriala õppestendide ehitamiseks ja valmis ehitatud stendid. Koostati õppematerjalid, mida saab kasutada tööks stendidega. Kuna kutseõppes on inglise keel tihti lõimitud erialatundidesse, siis on iga e-kursuse juures erialase inglise keele osa. Stendid sobivad projektõppe raames koos õpilastega ehitamiseks ning selle käigus arendatakse lisaks erialaoskustele ka teisi oskusi: tööprotsessi planeerimine, keevitamine, mõõtmine, arvutamine, lõikamine jne.
Rosenberg lisas, et autotehnikute õpetamisel on oluline osa simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada vigade diagnoosimist süsteemis ja nende parandamist.
Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele. Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes. Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas.

Projektipartnerid:

 • Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend;
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend;
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend;
 • Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend;
 • Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend;
 • Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) -  elektriauto stend.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskonda kuulusid:

 • Priit Auväärt
 • Mario Susi
 • Genno Niider
 • Rita Pillisner
 • Eesi Rosenberg (projektijuht)

Projekti koduleht