Kümnes metoodikaseminar

Pärnumaa kutsehariduskeskuses (PKHK) tähistatakse õpetajate päeva esmaspäeval, 5. oktoobril juba kümnendat korda toimuva metoodikaseminariga

 

"Muutuv õpikäsitus ja sellega seotud väljakutsed".Seminarist ja õpitubadest, võtab osa üle 100 PKHK. Iga õpetaja, saab võimaluse osaleda kolmes erinevas õpitoas.

 Metoodikaseminari avasõnad lausub PKHK direktor Riina Müürsepp, sissejuhatuse teeb PKHK arendusosakonna juhataja Varje Tipp. Teemal „Õppimine atraktiivsemaks“, esitavad kokkuvõtte rühmajuhatajad Marko Sassjan ja Hevelin Kärp, kes osalesid rahvusvahelisel noorsootöötajate koolitusel Türgis. Marko ja Hevelin tutvustavad ka erinevaid võimalusi, kuidas õpetajad saavad ennast kuuldavaks teha nad tutvustavad õppimise erinevaid tehnikaid ja kuidas grupp muuta ühtseks. Seminaripäeva lõpetab õpetajate päeva üllatusesineja.

ÕPITOAD ÕPETAJATELE:

 • Näiteid muutunud õpikäsitusele kohasest lõimimist võimaldavast metoodikast. (Tiina Ervald, Rakvere Ametikooli õpetaja, metoodik)
 • ÕISi kasutamise ABC (Leili Ruul ja Kristi Lorents, õppekorralduse spetsialistid)
 • Kirjalike tööde vormistamine (Johanna Kommer, kvaliteedijuht)
 • Õppevideotele subtiitrite lisamine (Katriin Orason, Viljandi Kutseõppekeskuse haridustehnoloog)
 • Digitaalse õppematerjali loomise ABC (Varje Tipp, arendusosakonna juhataja)
 • Loengu asemel aktiivne õppimine (Janne Ojala, kutseõpetaja, ÕKR haridustehnoloog)
 • Näiteid võtmepädevuste lõimimisest üld- või erialaainetega (Tiina Ervald, Rakvere Ametikooli õpetaja metoodik)
 • On-line materjalide, sh ka lõimitud keeleõppe, kasutamine õppetöös (Rita Pillisner, õpetaja)
 • Lihtsustatud õppematerjalide loomine (Pärnumaa Rajaleidja keskus, eripedagoog Margit Tamm)
 • Kaasaegsed esitlusvõimalused koostööks. Töötoa läbiviija: Katriin Orason, Viljandi Kutseõppekeskuse haridustehnoloog
 • Teema:Tabeltöötlus MS Excel - igapäevane abimees (Janek Leppnurm, IKT spetsialist)
 • GoogleDrive võimaluste kasutamine õppetöös (Varje Tipp, arendusosakonna juhataja)
 • Orienteerumismäng Actionboundi vahendusel (Janne Ojala, kutseõpetaja)
 • Nutikad enesekontrollitestid ja tagasiside (Varje Tipp, arendusosakonna juhataja)
 • Nutiseadmed, mis need on ja kuidas pöörata need õppetöö kasuks? (Värdi Soomann, kutseõpetaja)
 • Studyblue, loome koos sähvikuid (flashcards) ja teste (Katriin Orason, Viljandi Kutseõppekeskuse haridustehnoloog)
 • Microsofti pilverakendused (Kaivo Paal, IKT-spetsialist)
 • Erinevaid õpiväljundeid kontrolliva aineteülese (moodulipõhise) kompleksülesande koostöine väljatöötamine (Tiina Ervald, Rakvere Ametikooli õpetaja metoodik)