Pärnumaa omavalitsuste liidu ja Pärnu maavalitsuse korraldatud konkursil valis komisjon üleriigilisele tunnustusüritusele „Eestimaa õpib ja tänab“

esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnu maakonna parimad haridustöötajad.

 

Aasta lasteaiaõpetajana pälvib tunnustuse Lindi lasteaia-algkooli õpetaja Kristel Närep, aasta klassijuhatajana Audru kooli vene keele õpetaja Kai Oraste ja aasta klassiõpetajana Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi klassiõpetaja Tiina Põder.

Aasta põhikooliõpetajatena leiavad tunnustamist Jõõpre kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja Helle Kirsi ja Kilingi-Nõmme gümnaasiumi füüsika- ja tehnoloogiaõpetaja Raivo Tõnisson.

Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Vändra gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Ülle Ütt.

Aasta õppeasutuse juhid on Pärnumaa kutsehariduskeskuse arendusosakonna juhataja Varje Tipp ja Tori lasteaia direktor Jana Malõh.

Aasta noorsootöötaja on tänavu Tõstamaa keskkooli huvijuht ja Tõstamaa avatud noortekeskuse juhataja Karoliine Kask.

Aasta suunaja tunnustuse osaline on Häädemeeste keskkooli sotsiaalpedagoog Eeva Noni ja aasta hariduse sõber on Paikuse vallavalitsus.

Parimaid haridustöötajaid tunnustatakse õpetajate päeva peol 2. oktoobril Pärnu restoranis Embecke.

Pärnu linna tänavused hariduspreemiate saajad pole veel selgunud.

 

Raido Keskküla (Pärnu Postimees)