Pärnumaa aasta koolitaja on Pärnumaa kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Lembit Miil, aasta õppija Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpilane Kadri Merivälja, aasta koolitussõbralikum omavalitsus Tori vald ja aasta õpiteo tegi Swedbanki Läänemaa osakond.

Sel reedel saab Eestis hoo sisse traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mille raames tunnustatakse Pärnumaal valitud aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat omavalitsust ja aasta heategu. Aasta õpitegu on sel aastal nominatsioonis esimest korda.

Uued algused

Pärnumaa aasta õppija Kadri Merivälja on 27aastane kahe lapse ema. Põhikooli lõpetamise järel emaks saanud noor naine võttis heade innustajate toel koolitee uuesti jalge alla 2012. aastal. Õpingute ajal Pärnumaa kutsehariduskeskuses sündis perre teinegi laps, kuid see ei saanud Kadrile tema teel takistuseks.

Õppepuhkus sai üsna pea katkestatud ja kõik võlgnevused likvideeritud. Nüüdseks on Kadril Pärnu kutsehariduskeskus lõpetatud müüja erialal ja “Noore meistri” võistlustel põhikooli baasil õppijate arvestuses esikohtki saavutatud. Kadri tahab olla eeskujuks oma kahele pojale, et ka nemad mõistaksid: õppida pole kunagi liiga hilja ja kui tahad vigu parandada, peab selleks olema võimalus. Sügisel ootab ees uus algus – sedapuhku läheb Kadri õppima müügikorraldust.

Pärnumaa aasta koolitaja on Pärnumaa kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö õppekava kutseõpetaja Lembit Miil. Miil on inseneriharidusega mees, kel oli aasta pärast töötu staatust valida, kas minna kärujuhtide kursustele või arvuti algõppe kursustele Pärnumaa kutsehariduskeskusesse. Oli aasta 2010.

Õnneks selgus, et mehaanikainsener leiaks tööd Pärnumaa kutsehariduskeskuses kutseõpetajana, sest keskuses tehti algust uue auto- ja metallitöökoja ehitusega.

Meeskonnatöö on hinnas

“Olen töötanud masinatehases ja kasvanud tootmise keskel, mida Pärnus enam ei ole. Kutseõpetajal peab olema ettekujutus tootmisest,” nendib Miil.

Lembit Miil tunnustab mehaanika ja metallitöö õppekava töörühma tugevat mehaanikainseneri haridusega kutseõpetajate tuumikut. “Need on mehed, kes mäletavad suurtootmist Pärnumaal ja on osalenud tootmisprotsessides. Koos oleme arendanud õppematerjale, osalenud töökodade sisseseadete hankel. Väga tähtis on meeskonnatöö,” rõhutab Miil.

2010. aastal tööga alustades ei olnud häid õppematerjale, need tuli endal kokku otsida ja koostada. Praegu õpetab Lembit Miil tehnilist joonestamist, masinjoonestamist programmiga AutoCAD, materjaliõpetust ja tehnilist mõõtmist. Tema õpilasteks on nii põhikoolilõpetanud kui täiskasvanud. “Meie matemaatika ja füüsika on lõimitud kutseõppesse,” rõhutab Miil.

Aasta koolitussõbralik omavalitsus on tänavu Tori vald, kus lüüakse aktiivselt kaasa täiskasvanud õppija nädala ürituste korraldamisel.

Aasta õpiteo tegija on Swedbanki Läänemaa osakond. Täiskasvanud õppija nädala raames toimus Swedbanki Lääne regioonis kontorijuhtide rotatsiooni nädal, mil kontori juhid juhtisid nädal aega mõnd teist maakonnas olevat kontorit. See andis juhtidele võimaluse näha tööd teise nurga alt ja saada kolleegidelt konstruktiivset tagasisidet. Õpiteo tulemusel tegi nii mõnigi meeskond ümberkorraldusi. Sellest ajendatuna toimus analoogne kontoritöötaja rotatsioon, kus Rakvere kliendinõustaja töötas ühe nädala Kuressaare Swedbanki pangakontoris.

Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras korraldatava täiskasvanud õppija nädala Pärnumaa tunnustusüritus toimub Pärnu hotellis 15. oktoobril.

Silja Joon (Pärnu Postimees, 07.10.15)