Eile toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses tervishoiu ja sotsiaalteenused õppekavarühma koolide, Innove

ja AS Hoolekandeteenuste esindajate kohtumine. Kohtumise põhiteema oli uue õppekava TEGEVUSJUHENDAJA, tase 4 koostamine. Järjest enam on Eestis vajadus tegevusjuhendajate järele, siiani on neid koolitatud täiendusõppe kursuste raames. AS Hoolekandeteenused on pöördunud Innove poole sooviga avada tervishoiu ja sotsiaalteenused ÕKR koolide tasemeõppes tegevusjuhendaja eriala. Eestis on kaheksa Tervishoid ja sotsiaalteenused ÕKR kooli – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Kuressaare Ametikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Valga Kutseõppekeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Tegevusjuhendaja õppekava koostatakse koolide, AS Hoolekandeteenused ja Innove koostöös.

 

Kes tunneb huvi, kes on tegevusjuhendaja, siis vaata kutsekoja kodulehelt tegevusjuhendaja kutsestandardit.