Tehnikaõppeosakonna õppereis

Õpetajate päeval külastasid meie kooli tehnikaõppeosakonna 40 õpilast ja neli õpetajat õppegruppidest EL–15, KV–14, T–15, KL–15, samuti patriootlikust klubist „Ilves“,

õpilased Tallinna Tehnikaülikooli ning Vabadusvõitluse muuseumi Lagedil.

Ülikooli auditooriumis kuulati loengut erinevate osakondade juhtide poolt ja osaleti ekskursioonidel auto-, mehaanika ja elektri eriala õppelaboratooriumites. See oli väga vajalik II ja III kursuste õpilastele, kellel seisab ees valik edasiseks tegevuseks pärast kutsehariduskeskuse lõpetamist. Tallinna Tehnikaülikool on huvitatud meie kooli lõpetajatest kuna neil on olemas erialalised baasteadmised. Lähiajal uuendatakse ka koolide vaheline koostööleping.

Kohtasime ka meie kooli vilistlasi. Loodame, et Janar Jugala võiks tulevikus olla meie kooli mehaanika – ja metallitöö õpetaja. Esialgse kava kohaselt lõpetab ta ülikooli 2017 a. kevadel ja jätkab siis kaitseväeteenistuses.

Külastasime Vabadusvõitluse muuseumi. Ekskursioon toimus peamiselt õpilastele, kes on valinud valikainena riigikaitseõpetuse ja osalevad ka 2017 a kevadel välilaagris, siis oli muuseumis nähtu väga hariv. Tutvuti Eesti Vabariigi ajalooga, ajaloolise kaitseväe varustuse ja relvastusega, ajalooliste sõjamasinatega. Lõunaks pakuti sõdurisuppi.

Kaks ekskursiooni aastas ja välilaager on ette nähtud valikainena riigikaitseõpet

õppivatele õpilastele. Tänaseks päevaks on valikainena riigikaitset õppivate õpilaste

arv meie koolis kasvanud ning uutes õppekavades on sotsiaalainete moodulisse lõimitud 1 EKAP ehk 26 tundi ka riigikaitseõpetust.

Lembit Miil, kutseõpetaja