Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) tunnistuse sai 14 abikelneri eriala lõpetajat, 11 neist sooritas abikelneri tase 3 kutseeksami ja sai kutsetunnistuse. Abikelnerite õppegrupp oli PKHK teenindusõppeosakonnas esimene, mis töökohapõhises õppevormis alustas ja edukalt lõpetas.

Abikelneri erialale astus 2016 aprillis 15 õpilast, lõpetas 14. Õpilaste õppe- ja praktikabaasideks olid Pärnu majutus- ja toitlustusvaldkonna ettevõtted- Alabama OÜ (Puhvet A.P.T.E.K), Hea Maa OÜ (Hea Maa kohvik-restoran), Klaud Cafe OÜ (MUM Cafe), Lehe Kohvik OÜ, Linden Hotell OÜ (restoran Embecke), Magus Rosie OÜ (Sweet Rosie Irish pub), Blauinvest OÜ (Kentuki kõrts ja Öölokaal KASSA),  Scandic Rannahotell OÜ,  OÜ Lacostena, FRENS OÜ, Hotell Wesset OÜ, OÜ Perner. Kõik ettevõtted on kooli poolt tunnustatud praktikabaasid.

Abikelneri kutseõpe kestis pool aastat kooli õppekava alusel ning sellest 2/3 toimus ettevõttes praktikajuhendaja käe all praktilisi kutseoskusi omandades.  Lõpetajad omandasid abikelneri tase 3 kutsekvalifikatsiooni. Kutseeksamit vastu võtnud komisjoniliikmed tunnustasid õpilaste kõrget taset ning innustasid neid edasi taotlema kelneri kutset. Suurt rolli mängib siin lisaks õpilaste pühendumisele kooli toitlustusvaldkonna kutseõpetajate professionaalsus. Koolis juhendasid õpipoisse kutseõpetajad Hiie Põldma, Ingrid Ploom ja Peep Peetersoo, kes oli ühtlasi ka rühmajuhataja ja praktikajuhendaja.

Õpipoisiõpe võimaldab tööandjal oma töötajate kvalifikatsiooni tõsta ja aitab kaasa uute töötajate värbamisele. PKHKs õpivad hetkel töökohapõhises õppevormis tulevased hotelliteenindajad, väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnikud, nooremaednikud ning elektroonikaseadmete koostajad. Hotelliteenindaja õppegruppi on võimalik vastu võtta veel viis õpilast novembrikuu jooksul. Uuel aastal on plaanis avada palkmajaehitaja, kodutekstiili õmblejate, raietöölise, nooremaedniku, abikelneri, kondiitri, hooldustöötaja erialade õppegrupid. Täpsem info avaldatakse kooli kodulehel.

Töökohapõhise õppe (lühidalt PRÕM) programmi abikõlblikkuse periood on 1.03.2015 - 31.12.2018, tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Elluviijaks on SA INNOVE, partneriteks kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, kes omavad õppe läbiviimise õigust ning Eesti Tööandjate Keskliit.

Mare Raid, töökohapõhise õppe (PRÕM) koordinaator