Teenindusõppeosakonna õppereis AQ Lasertooli ja Paikresse

Reedel, 25. novembril külastab teenindusõppeosakonna 22 õpilast laotöötaja I kursuselt ja müüja-klienditeenindaja II kursuselt ning kaks õpetajat AQ Lasertooli Audrus ja Paikre sortimisjaama Pärnus.

AQ Lasertool tegeleb mehaanilise metallitöötlusega (metalltooted peamiselt auto-, rongi- ja energeetikatööstustele) ning õppereisi ajal on õpilastel võimalik tutvuda nende tootmis- ja laoruumidega.

 

Paikre sortimisjaam tegeleb tavajäätmete töötlusega ning õppereisi käigus on võimalik õpilastel ja õpetajatel saada ülevaade erinevatest jäätmeliikidest, nende sorteerimisest ja kaalumisest ning nende taaskasutusse suunamisest.

Õpilased ja õpetajad võtab vastu AQ Lasertool OÜ laojuht Joel Luuk ning Paikre OÜ teabe- ja projektijuht Christy Kivine.

Õppereis võimaldab siduda õpilaste karjääriplaneerimise Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega ning siduda õppetöö eluliste näidetega. Kooli koostööpartneriks on Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Õppereis saab kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.

Ülevaate koostas: Kersti Oksaar, õppe- ja karjäärinõustaja