Hotelliteenindajate ja majutusteeninduse õpilaste õppereis Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskusesse

Teisipäeval, 29. novembril külastas teenindusõppeosakonna 29 õpilast hotelliteenindaja 1. kursuselt ning majutusteeninduse 1. ja 2. kursuselt ning 2 õpetajat Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskust Tori vallas. 

Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuse külastus võimaldas siduda õpilaste karjääriplaneerimise Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega ning õpitava tegeliku tööeluga. Lisaks oli võimalik tutvuda turismi majandusharu ja selles tegutseva ettevõtte ning tööprotsesside ja -töökeskkonnaga lähemalt (puhkemajade majutus ning seminaride korraldamine). Õppereisil said õpilased ülevaate turismivaldkonnas esindatud ametitest ning kuulsid, milliseid eelduseid on vaja turismivaldkonnas karjääri tegemiseks. Õpilastele jagati kogemusi klienditeenindusest ja sündmusteenindusest turismivaldkonnas ning tutvustati Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuse puhkemajasid, üritusi, tulevikuplaane ning vaba aja veetmise tegevusi (vibulaskmine, käsitöö toad, matkad, hobusõidud jms).

Õpilased ja õpetajad võttis vastu Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses Kadi Ruumet.

Koostööpartneriks on Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Õppereis oli kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.

Kersti Oksaar, õppe- ja karjäärinõustaja