Täna, 9. detsembril kl 13 toimub palkmajaehitaja eriala lõpuaktus nõupidamiste ruumis B-307. Õppeaeg kestis üks aasta ja kõik lõpetajad saavad kutsetunnistuse palkmajaehitaja tase 3.

Õnnitleme:

 • Jaanus Jõulu;
 • Kermo Kukk;
 • Kert Lipmaa;
 • Raul Lääne;
 • Toomas Mangusson;
 • Richard Remmelgas;
 • Tanel Tambre;
 • Karel Vanatoa.

Rühmajuhataja Elje Teesalu

Palkmajaehitaja õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes, luua eeldused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks. Õppekava ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab enda kutseala; arendab enda kutseoskusi; oskab planeerida tööd; oskab rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi erinevates töösituatsioonides; on orienteeritud heade tulemuste saavutamisele; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest; tuleb toime ohuolukordades; töötab tervist ja keskkonda säästvalt; oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid; on vastutusvõimeline; tuleb toime multikultuurses keskkonnas; oskab suhelda; on valmis meeskonnatööks; oskab hankida ja analüüsida informatsiooni.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • puitliidete valmistamine
 • palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine
 • palkseinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • palkseinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • puitrõdude ja -terrasside ehitamine

Valikõpingute moodulid:

 • käsitööna palkmaja ehitamine
 • erialased arvutusülesanded
 • riigikaitse
 • leiliruumide ehitamine