Tutvu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2015-2016 õppeaasta aastaraamatuga!