Veebruar 2017 on Tagasi Kooli karjäärikuu, mille raames kutsub Pärnumaa Kutsehariduskeskus veebruaris ja märtsis ainetundidesse külalisõpetajad oma karjäärilugusid jagama. Tagasi Kooli algatus aitab karjäärikuul kaasa, et iga õpilane leiaks üles oma tõelised huvid, oskused ja sihid. Külalisõpetajad saavad anda õpilastele infot ja inspiratsiooni oma õppimise-, töö- ja eluvalikute tegemiseks. Külalisõpetajad aitavad oma tunnis seostada õppeainet töömaailmaga, tutvustavad õpilastele erinevaid töövaldkondi ja ameteid ning õppimis- ja töövõimalusi, jagavad oma karjäärilugusid ja valikuid ning annavad õpilastele ülevaate, mida nende töö endast päriselt kujutab.

Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse tulevad meie õpilastele külalistundi andma Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor Nele Rent ning Startup Estonia kommunikatsiooni- ja kogukonnajuht Kadi-Ingrid Lilles. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor Nele Rent tutvustab „Ajaloo“ tunni raames sõiduautotehnikute 2. kursusele kultuuripärandi ja muinsuskaitse valdkonda. Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse linnapea töö tutvustamiseks korraldatud külalistund leiab aset 22. veebruaril sekretäri 1. kursuse õpilastele, kes õpivad aine „Organisatsiooni suhte- ja reisikorraldus, Organisatsioonikultuuri kujunemise“ raames päevapoliitikat ja kodanikuaktiivsust. Startup Estonia kommunikatsiooni- ja kogukonnajuht Kadi-Ingrid Lilles annab IT-süsteemide nooremspetsialisti 2. kursuse õpilastele ülevaate startup-ettevõtlusest, keskendudes IKT-sektorile.

Üritust kajastatakse ka Pärnumaa kutsehariduskeskuse Facebookis.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on lisatud Tagasi Kooli veebilehele karjäärikuul osalevate koolide nimekirja.

Ülevaate koostas: õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar