Avaliku esinemise koolitus PKHK kaubanduse õppekavarühma õpilastele ja õpetajatele

Kolmapäeval, 15.märtsil tutvustas Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõud Meelis Sarv kaubanduse valdkonna õpilastele ja õpetajatele avaliku esinemise aluseid ja viis läbi kaks praktilist lühikoolitust.

Koolitaja jagas näpunäiteid, kuidas on sobilik riietuda, kuidas luua kuulajatega pilkkontakti, milline peaks olema esineja kehakeel, miimika, hääl ja kõne. Lektor Meelis Sarv rõhutas, et iga esinemine annab kogemusi ja ka ebaõnnestumistest tuleks leida „rosin“, mis oleks esinejale endale kasulik. Samuti räägiti sellest, kui oluline on kuulaja roll – tihtipeale me kuulame, aga ei kuule. Praktiliste tegevustena proovisid osalejad enesetutvustamist, kaaslase kuulamist ja erinevate emotsioonide näitamist. Kõigile ülesannetele andis koolitaja ka kohese tagasiside.

Õppijate arvates andis koolitus neile juurde kindlust ja julgust, uusi kogemusi. Nii mõnegi osaleja jaoks oli raske tulla välja oma mugavustsoonist ja sooritada erinevaid ülesandeid. Lõpptulemusena jäädi siiski enda ja tehtuga rahule – uued teadmised avaliku esinemise ja enda oskuste kohta on kindlasti vajalikud ka erialases töös. Oli tore, humoorikas, asjalik ja publikule kohane koolitus.

Kaubanduse õppekavarühm tänab lektor Meelis Sarve ja ürituse korraldajat Hanna Kuldsaart.