Kolmapäeval, 15. märtsil 2017 toimus Eesti kutseõppe edendamise ühingu (EKEÜ) üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid 2016. aasta tulemustest ja valiti uus juhatus.

Kuulati Sataedu direktori Matti Isokallio ettekannet, kes on ühtlasi ka Soome ametikoolide ühenduse AMKE poolt esitatud esindaja EUproVETis. Matti Isokallio kutsus EKEÜ-d üles ühinema üleeuroopalise organisatsiooniga.

 

 EKEÜ põhitegevuseks on kutsehariduse edendamine koostöös tööandjate, töövõtjate ja teiste organisatsioonidega ning riigiasutustega. EKEÜ 108 liikme seas on kutseõppeasutuste juhte, haridusametnikke ning teiste sidusorganisatsioonide asjatundjaid, ettevõtjaid ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajaid

EKEÜ juhatuse esimeheks valiti Viljandi kutseõpekeskuse direktor Tarmo Loodus ja liikmeteks Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus, Tartu kunstikooli direktor Kadi Kreis, Tartu kutsehariduskeskuse direktor Andrus Mõttus, Tallinna majanduskoolil direktor Triin Laasi, Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp, Tallinna teeninduskooli direktor Meeli Kaldma, Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu ja Tallinna tööstushariduskeskuse direktor Paul Alekand.

EKEÜ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev ja avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on kõrgetasemeline kutseõpe Eestis ja toimiv koostöö liikmete ja erinevate huvigruppide vahel ühiskonnas. EKEÜ esindab ja kaitseb liikmete seaduslikke huve osaledes haridusalase seadusandluse väljatöötamisel ning teeb ettepanekuid haridust puudutavate küsimuste lahendamisel. EKEÜ asutati 1999. aastal Kuressaares.