Täna, 11. aprillil alustab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) esmakordselt „Kogemusnõustaja esmakoolituse“ õppegrupp.

Mis on kogemusnõustamine ja mis on selle eesmärk? Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust. Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

 

 PKHK-se „Kogemusnõustaja esmakoolituse“ õppekava on kokku pandud Sotsiaalministeeriumi soovitusliku juhendi alusel. Koolituskursuse maht on 131 tundi, millest 42 tundi on ettevõtte praktika. Praktika eesmärk on arendada kogemusnõustaja oskusi töötamiseks kliendiga ja meeskonnas koos erinevate erialade spetsialistidega. Praktika käigus jälgitakse praktikant- nõustaja tööd ja nõustatakse klienti praktikajuhendaja juuresolekul.

Koolituskursusest võtab osa 11 õppijat ning osalejaid on neljast maakonnast: Pärnu, Tartu, Rapla ja Võru. Kursuse õppekava valmimisse on panustanud koolitajad Inga Mutso ning Karin Luts. Koolitajateks on lisaks veel praktikud erinevatest ettevõtetest - Margit Krjukov ja Kaisa Üprus-Tali.

Koolituse lõppedes valmivad koolitatavatel lõputööd teemal „Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu“.