Samsung Digipass 2017

Samsung Digipass 2017 projekti tutvustav üritus toimub reedel, 22. septembril kell 11:30 meie kooli suures auditooriumis, osalemine eelregistreerimisel. Palume aineõpetajatel või rühmajuhatajatel, kes soovivad oma rühmaga osaleda, registreerida rühm. Liikmete arv ja rühmaga saalis kaasas oleva õpetaja nimi saata huvijuhile hilemalt 21. septembril kell 15:00.

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke koolitusprogramm kutsekooliõpilastele vanuses kuni 19. eluaastani. Koolitus aitab osalejal omandada oskused, mis on vajalikud igale unelmate karjäärile aluse panemiseks – IT-st iluteenusteni, metsandusest ettevõtluse ja meelelahutuseni.

Programmi raames toimub 4 koolitust Tallinnas (sõidud makstakse kinni) , mis kulmineerub lõppüritusega, kus iga meeskond esitleb oma ideed spetsialistidest žüriile. Koolituse ajal juhendavad osalejaid tõelised professionaalid, kes tutvustavad teabe ja veebisisu loomist ning jagamist, veebikodanikuks olemist, digitaalse identiteedi haldamist, tehnoloogia abil suhtlemist, tehnoloogia loovat kasutamist ning muid teemasid. Lisaks õpetatakse sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud iga ameti jaoks – enesereguleerimine, interpersonaalne suhtlemine, juhtimine ja meeskonnatöö, planeerimine ja otsuste tegemine.

Programmi ajal töötab iga osalejate 3-liikmeline meeskond koos mentoriga noorte endi välja pakutud projektiga, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda paremini ette oma tulevaseks töökohaks. Osalemisavaldust esitades võetakse kohustus osaleda oktoobris, novembris, jaanuaris ja veebruaris toimuvatel koolitustel.

 Egert Mitt / Eesti Noorteühenduste Liit/