Infomess "Suunaja"

Pärnumaa Kutsehariduskeskus võtab osa Pärnumaa suurimast noortele suunatud üritusest, infomessist "Suunaja", mis toimub koos Töötukassa töömessiga Pärnu Kontserdimajas 4. aprillil. Messiuksed on avatud 12.00-16.00 ja sissepääs on kõigile tasuta.

Koolidel avaneb võimalus olla karjääri- ja töömessil kõrvuti ettevõtjate ning tööandjatega ja nii näeb noor reaalselt, millised on Pärnumaa tööturu võimalused teda huvitava eriala oskuste ning teadmiste rakendamiseks kohalikul tööturul. Huvilised saavad tutvuda linna ja maakonna gümnaasiumitega. Kohal on kutse- ja kõrgkoolide esindajad üle Eesti ja erinevad organisatsioonid,  mis tutvustavad noortele nii Pärnus kui välismaal pakutavaid võimalusi. Lisaks on võimalik tutvuda tööandjatega ja leida endale tööpakkumisi.

Suunajal on esindatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse messitiim, õpilasesinduse töötoad, elektroonikaseadmete tehniku töötuba "Jootmistööd", müüja-klienditeenindaja/müügikorraldaja ja laotöötaja töötuba. Messiboksist saab informatsiooni Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppimisvõimaluste, õpilaste vastuvõtu, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimise ning täiendus- ja ümberõppe võimaluste kohta.

Rohkem informatsiooni leiate Pärnumaa töö- ja karjäärimessi Facebooki lehelt, Suunaja 2018 Facebooki lehelt ja Suunaja kodulehelt.

Ülevaate koostas õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar.