Sel õppeaastal toimus rekordarv õpirändeid

Neljapäeval, 17. mail tähistatakse üle Eesti kutsehariduse rahvusvahelistumise päeva, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu kutsekoolides tehtavale heale rahvusvahelisele koostööle. Seekord toimub üle-Eestiline kutsekoolide projektijuhtide kohtumine 17-18.05.2018 Kuressaare Ametikoolis, kus tutvustatakse erinevaid edukaid projekte, õpirändeid, rahvusvahelistumist puudutavat uuringut ja arutletakse sisendi üle Erasmus+ järgmise programmiperioodi ettevalmistamisel.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimus 2017/2018 õppeaastal erinevate projektide raames rekordarv õpirändeid, kokku 144 õpirännet töötajatele ja õpilastele üle Euroopa. 

Erasmus+ projekti „Mobility Makes Us Professionals IV“ (periood: 1.06.2017-31.07.2018 Eelarve: 277 121EUR) raames saavad võimaluse sooritada ettevõtte- või koolipraktika välisriigis 89 õpilast kooli erinevatelt õppekavadelt ning 46 kooli töötajat olla töövarjuks kolleegide juures. Kõige enam on käesolevaks hetkeks külastatud riikideks Hispaania (36 õpirännet) ja Malta (25 õpirännet). 

Nordplus projekti „Transfer of new approaches and challenges in Adult Education“ kaudu toimus 9 koolitöötaja õpiränne – 6 töötajat käisid Islandil ja 3 töötajat Taanis seitsme päeva pikkusel õpirändel töövarjuks kolleegidel.

Projektide lisainfo asub SIIN.