Kool uuendab õppevara

SA Innove on otsustanud 341 119 euroga rahastada meie kooli projekti "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppe kaasajastamise ja mitmekesistamine". Projekti eesmärk on luua kvaliteetsed ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Projekti käigus soetatakse ja võetakse kasutusele 14 uut töökeskkonda simuleerivat õppevahendit, mis toetavad oluliselt kutseõppe õppekavaliste eesmärkide senisest tõhusamat ja tulemuslikumat saavutamist. Projekti tegevuste tulemusena uuendatakse ja kaasajastatakse õppeprotsesse kokku 22 õppekaval, samuti tekib koolil võimalus mitme uue perspektiivse eriala õpetamiseks. 

Projekt viiakse ellu järgneva kuue kuu jooksul ning hiljemalt märtsiks 2019 on uued simulaatorid õppetöös kasutusele võetud.

Toetust antakse meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames ning toetust moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.