Õpirännete infopäev

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpirännete infopäev toimub reedel, 14.septembril kell 11:25 kooli auditooriumis B303. Õpirännete eesmärgiks on rahvusvahelise praktilise töökogemuse kaudu toetada õpilasi õpitava kutse omandamisel ja edendada nende isiklikku arengut. Võimalus saada erialane töökogemus välismaal annab eelise tööturul - õpilased on hinnatumad tulevased töötajad, kuna on välispraktika käigus omandanud rahvusvahelised teadmised ja oskused.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on õpilaste õpirändeid välismaale korraldanud juba alates 2005. aastast. Selle ajaga on meil väljakujunenud arvestatav hulk partnerkoole üle Euroopa, kellega toimub õpilasvahetus. Õpirändeid rahastatakse Erasmus + programmist, mis katab õpilastele välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, reisikulu, elamiskulu).

Eelmisel õppeaastal toimus 89 õpilase õpiränne 12 erinevasse riiki. Kõige rohkem välispraktikaid toimus Hispaanias (20) ja Maltal (17).

Selleks õppeaastaks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus saanud rahastuse 98 õpilase õpirände korraldamiseks. Infopäeval tutvustame, kuhu on võimalik minna sel aastal, millised on välispraktikale kandideerimise tingimused ning kelle poole pöörduda lisainfo saamiseks. Samuti jagavad  õpirändes juba käinud õpilased oma kogemusi.

Infopäevale ootame kõiki II ja III kursuse õpilasi.