Kõik kodanikud suudavad päästa elu

Teisipäeval, 16. oktoobril on päev, kus paljudes riikides juhitakse tähelepanu südame äkksurma puhusele kõrvalseisjate esmaabile. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse suures auditooriumis B-303  kell 9:30-13:00 toimub kõigile huvilistele praktiline koolitus, mille läbiviijateks on vabatahtlikud kiirabist, Eesti Punasest Ristist, erinevatest tervishoiuasutustest ning tervishoiukõrgkoolide üliõpilased.

 

Põhieesmärk on pakkuda elanikonnale praktilist koolitust mannekeenidel. Individuaalne õpe a´5 minutit inimese kohta koos praktilise elustamisõpetusega mannekeenidel. Kogu maailmas, on haiglaväliste südame äkksurmade korral keskseks probleemiks kõrvalseisjate oskamatus, julgus ja saamatus rakendada esmaseid elustamisvõtteid.

 Euroopas sureb äkksurma igal aastal 400 000 inimest. Eestis täpne statistika küll puudub aga on mitmeid viiteid, et südame äkksurm tabab aastas 700 inimest. Haiglaväliste äkksurmade elustamisstatistika näitab Eestis, et enne kiirabi saabumist tehakse elustamisvõtteid 35% juhtudest, ellu jääb 10%. Riikides, kus elanikkonna koolitamisel pööratakse süstemaatilist tähelepanu on südame äkksurma puhune kiirabieelse elustamisvõtete rakendamine 70% juhtudest ja ellu jääb > 20% elustatutest. 

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012 deklaratsiooniga EU deklaratsioon 14.06.2012 on probleemi tõsidusele ja selle lahendamise võimalustele osundatud. 

Alates 2013 aastast on Eestis „Sinu käed päästavad elu“ egiidi all läbi viidud praktilise elustamiskogemuse võimalikult erinevate inimesteni ja seda võimalikult erinevates kohtades (kauplustes, turgudel, koolides, tööstusettevõtetes, raamatukogudes, koolides jne). Ühepäevane üritus on andnud juba mitmeid edulugusid, kus meie poolt koolitatud isik on taaselustamisvõtteid rakendanud ja elu päästnud, kus koolitatud isik on taaselustamisvõtteid rakendanud ja elu päästnud. Viie aasta jooksul on õpetatud ca 19 500 inimest.

2018. aastal on 16. oktoobri egiidiks „Kõik kodanikud suudavad päästa elu“, seekord on vajalik üritus jagatud suurema õpetatute arvu huvides kolmele päevale ning toimub 15.-17. oktoobrini.