Modern Study Material for Car Technicians“ projekti tulemuste tutvustamine toimub kolmapäeval, 20.veebruaril kell 9.30 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse suures auditooriumis B-303. Projektipartnerid tutvustavad tööprotsessi ja esitlevad stende ning intellektuaalset väljundit. Kohapeal saab tutvuda viie stendiga. Projektijuht Eesi Rosenbergi sõnade kohaselt on innovaatilise projekti eesmärgiks juhendmaterjali loomine autoeriala õppestendide ehitamiseks ja valmis ehitatud stendid. Koostati õppematerjalid, mida saab kasutada tööks stendidega Kuna kutseõppes on inglise keel tihti lõimitud erialatundidesse, siis iga e-kursuse juures on erialase inglise keele osa. Stendid on sobilikud projektõppe raames koos õpilastega ehitamiseks, mille käigus arendatakse lisaks erialaoskustele teisi oskusi nagu tööprotsessi planeerimine, keevitamine, mõõtmine, arvutamine, lõikamine jne.

Rosenberg lisas, et autotehnikute õpetamisel on oluline osa simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada süsteemis vigade diagnoosimist ja nende parandamist.

Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele. Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes. Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas.

Projektipartnerid:

 • Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend;
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend;
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend;
 • Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend;
 • Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend;
 • Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) -  elektriauto stend.

Päevakava 20.02.2019.

B korpuse auditooriumis B-303:

 • 9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00-10.30 avamine ja projekti tutvustamine
 • 10.30-13.00 projektipartnerite ettekanded projekti tööprotsessist ja intellektuaalsest väljundist
 • 13.00-14.00 lõuna

D korpuses autotöökojas:

 • 14.00-16.00 stendide ja intellektuaalse väljundi tutvustamine, sõnavõtud

Lisainfo projekti „Modern Study Material for Car Technicians“ kohta

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoerialade õpetajatel, Priit Auväärtil ja Mario Susil, tekkis idee, et ehitaks ise stendid. Sellest omakorda tekkis projektiidee, mille kirjutas projektiks autoerialade tehnilise inglise keele õpetaja Eesi Rosenberg koos erialaõpetajatega.

Projekti intellektuaalne väljund koosneb mitmest osast:

 • juhendmaterjal stendide ehitamiseks, milles on selgelt esitatud töö käik illustreeritud fotodega, tehnilised joonised, nimekiri vajalikest materjalidest koos tööriistadega ja kalkulatsioon;
 • e-õppematerjalid, mis toetavad stendiga tööd tundides. Õppematerjalid sisaldavad teooriat ja praktilisi ülesandeid. Õpetajale on juhendmaterjal ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid või kontrolltööd;
 • e-õppematerjalides on erialase inglise keele õppematerjalid, mis toetavad lõimitud inglise keele õpetamist;
 • väike mitmekeelne sõnastik, kus on vastava valdkonna sõnade tõlked kõikide partnerite emakeeltes  lisaks inglise keelele.

Materjale luues on mõeldud erivajadustega õpilastele.  Osa e-kursuse ülesannetest on kohandatud lihtsamaks ning leidub ka ülesandeid, millest on tehtud keerulisem versioon. Õpetaja juhendmaterjalides võib leida viiteid tekstide töötlemiseks vastavalt õpilaste vajadustele. Selleks, et kontrollida, kas juhendmaterjal on kasutuskõlbulik, ehitati stendid valmis. Õppetöö, mis baseerub meie loodud intellektuaalsel väljundil, arendab samuti õpilaste üldpädevusi nagu digioskused, meeskonnatööoskus, matemaatikaoskused jne 

Tööprotsessi jooksul on õpitud kasutama uut tehnoloogiat, arendatud digioskusi ja omandatud teadmisi HEV õpilastest. Partneritel on olnud neli töist rahvusvahelist kohtumist. Viimane kohtunine toimub 18.02-21.02.2019, mille võõrustajateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Lisaks teavitussüritusele, testitakse õppematerjale ja stende tundides koos õpilastega, õpitakse QR koodide lisamist ja kasutamist, partnerid annavad tagasisidet ja nõustavad üksteist kuidas parendada intellektuaalset väljundit.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskond:

 • Priit Auväärt
 • Mario Susi
 • Genno Niider
 • Rita Pillisner
 • Eesi Rosenberg (projektijuht)

Koduleht FB-s: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians