Õpimapi loomine

You are here: Home > Kirjalikud tööd

Kirjalikud tööd

Kirjalikke töid on kaks
  1. Õpilase areng läbi käelise tegevuse.
  2. Vanur ja käeline tegevus.
Mõlema teema puhul materjali otsides internetist, kasutada mitmesuguseid otsingu sõnu mis antud teemaga haakuksid. Oma tööle võid panna eraldi pealkirja, mis on sinu tööle sobivam. Kindlasti on referaadil tiitelleht millel on:  pealkirji, oma nimi,  rühma number, juhendaja nimi. Tööl on sisukord ja kasutatud kirjanduse loetelu.

nach oben