Laste trükkimistehnikad


Trükkimistööde tegemiseks on väga palju erinevaid võimalusi ja vahendeid millega trükkida.
Töö peab jääma puhas ja trükitav kujund nähtav
Peale loetletud tööde on veel võimalusi trükkimiseks

Õpimapp:
Õpimappi lisa üks või vabal valikul ka mitu trükitööd