Õpimapi loomine

You are here: Home > Sissejuhatus

Sissejuhatus


Autor: Malle Kallus

Iga õpilane on ainulaadne, kunsti saab mõista sügavalt subjektiivse, emotsionaalse tõlgenduse kaudu. Kunsti paremaks mõistmiseks peame tundma reegleid ja kunstialast sõnavara. See nõuab pingutamist, kuid seda parem on tunne, kui oleme saavutanud oma eesmärgi. Ilusaid tulemusi, fantaasiat ja julget katsetamist, soovib õpetaja Malle Kallus.

Eelteadmised
Konkreetne õpimapp on mõeldud sotsiaaltööd õppivatele õpilastele käelise tegevuse tundideks. Koostamiseks on vajalik teada õpetaja nõudeid, millistest töödest õpimapp koosneb. Tööde tegemiseks ei ole vaja erilisi eelteadmisi, piisab huvist ennast arendada käeliselt, proovile panna oma kunstioskus ja üllatuda oma andest.

Eesmärgid

    * Näha oma arengut läbi tehtavate tööde
    * saada oskusi laste lihtsatest tehnikatest kunstiõpetuses
    * katsetada uute materjalidega meisterdamises
    * teada ja osata kasutada kunstitarbeid ja materjale
    * jäädvustada oma tegemisi
    * peegeldada oma muutumisi ja arengut
    * püstitada endale eesmärke ja kavandada nende saavutamist
    * teadvustada endale oma võimeid ja oskusi
    * paremini mõista oma õpistiili ja analüüsida oma õpioskusi
    * luua seoseid vana ja uue vahel ( ühendada uus info sellega , mis on juba teada)
    * annab õppijale võimaluse teha valikuid ( mida ja miks valida õpimappi)
    * kujundada enesehinnangut
    * avada oma isikupära

Pildimaterjal

Kõik illustreerivad pildid on valminud õppetöö või kursuste käigus autori juhendamisel. Samuti on ka mõned autori poolt valmistatud tööd.

Submenu

nach oben