Õpimapi loomine

You are here: Home > Värvusõpetus

Värvusõpetus

Kõik on suhteline, esemel saab olla nii värv kui värvus. Me ei saa kindlalt määratleda eseme värvust. Esemete värvus tekib valguse toimel ja muutub, kui muutuvad valgustuse tingimused. Selge keskpäeva hajuvat valgust loeme normaalvalguseks ja esemete värvust selles valguses eseme omavärvuseks.

Submenu

nach oben