Referaadi koostamine ja vormistamine

IDevice Icon Sissejuhatus
Elus tuleb inimesel koostada mitmeid referaate, see tähendab anda mõne alusteksti põhjal mingist teemast lühiülevaade. Referaat on infot vahendav, kirjeldav või analüüsiv ja selgitav kokkuvõte algallikast. Referaat on kokkuvõtlik terviktekst, mis hõlmab kõik olulise alustekstidest, kuid väldib teisejärgulisi üksikasju. Esialgne tekst lüheneb. Stiil ja sõnavara on asjalik. Kasutatakse selget ja täpset sõnastust.

Refereerimise oskus on väga vajalik, et leida tekstist oluline informatsioon ja see oma sõnadega edasi anda.

IDevice Icon Autorist

 

 

 

Ruth Leping
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja