Avalik dokumendiregister

Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS)

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) avaliku dokumendiregistri kinnitusdokumentide registris

NB! Pärnumaa Kutsehariduskeskus on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK)