Õpimapi loomine

You are here: Home > Õpimapp

Õpimapp

ÕPIMAPP ehk  PORTFOOLIO

Kunstnikud kasutavad juba ammu õpimappi oma tööde esitlusvahendina. Õppetöös on see kursuse jooksul tehtud tunni- ja kodutööde kaust ja õpijuhised. Mappõpe on õppimise viis, kus pearõhk on asetatud õppija eneseteadvustamisele enesest kui õppijast. Õppijal enesel peaks olema / tekkima ülevaade oma kasvamisest ja arenemisest õppimise käigus.

Iga tegevus annab alust reflektsiooniks. Refleksiooni all mõistame õppija isiklike kogemuste ja teadmiste tagasivaatavat uuesti kirjeldamist, taas struktureerimist ja ümberhindamist.

Õpimapp sisaldab:

    * tiitelleht
    * sisukord
    * erinevad materjalid
    * kokkuvõte, hinnang vastavalt endale esitatud eesmärkidele

Tegevuse käik:

    * õppija kogub teatud perioodi jooksul tehtud tööd mappi
    * säilitab need ja annab koos enesehinnanguga juhendajale hindamiseks

Mappõppe taotlus on panna õppija ise oma tööd eesmärgistama, kavandama, täide viima ja hindama

Õpimapi kirjalikud referaadid  esitada välja prinditult või saata meili teel aadressil malle.kallus@hariduskeskus.ee või malle.raudoja@mail.ee

nach oben