Õpimapi loomine

You are here: Home > Laste trükkimistehnikad > monotüüpia

monotüüpia

Töövahendid:  paber, guaØØvärv, pintsel, klaasist plaat, mustri tegemiseks näiteks kahvel või pika otsaga kamm
Töökäik:
  • joonista pilt paberile, sama suur näiteks, kui klaasist plaat
  • aseta joonistus klaasi alla
  • joonista klaasile värvidega pilt, katsu, et värvid ei oleks  väga vedelad
  • aseta klaasile värvitud pildile paber ja vajuta kergelt
  • värvitud pindadele  klaasile  võib teha kahvliga või puupulgaga muster ja siis trükkida



 



nach oben