Woodhouse Estonia

woodhouse estonia logo

Woodhouse Estonia on loodud Eesti puitmajade edulugude jagamiseks. Meie eesmärk on inspireerida rohkem inimesi avastama puidu kui ehitusmaterjali eeliseid ning luua sidemeid tootjate ja teiste partneritega. Woodhouse Estonia peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste.

https://woodhouse.ee/

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

parnu kolledz est sinine

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž pakub Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga kõrgharidust, andes haridust ettevõtluse, turismi- ja sotsiaalvaldkonnas ning hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Lääne-Eestis.

Pärnu kolledž kuulub Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda, võimaldades üliõpilastel saada mitmekülgsed teadmised tihedas koostöös majanduse, ühiskonnateaduste, psühholoogia ja mitmete teiste erialade õppejõudude ja üliõpilastega.

https://parnu.ut.ee/

Eesti Mööblitootjate Liit

eesti_mooblitootaja_liit.jpg

Eesti Mööblitootjate Liit on erialaorganisatsioone koondav mittetulundusühing, mis arendab tööstusharu ettevõtluskeskkonda ning esindab liikmete ühiseid huve. Hetkel on liidus 51 liiget, kelle seas on mööblitootjad, puidutöötlejad, mööbli paigaldajad, mööbli restauraatorid, mööblisektoriga seotud toetaja liikmesfirmad, müügifirmad, sertifitseerijad ja koolitajad.

Õpi elektroonikat (portaal)

Elektroonika roll tulevikus on üha suurem – liigume isejuhtivate maa-, vee- ja õhusõidukite, virtuaalsete elamuste ja automatiseeritud keskkondade poole. Elektroonikatööstus toodab lahendusi nii globaalsete probleemide ennetamiseks kui ka nende mõjude leevendamiseks, olgu selleks energeetika või keskkond, maailmaruumi hõivamine või rahvastiku vananemine. 

elektroonik ee

https://elektroonik.estonianelectronics.eu/

Pärnumaa Arenduskeskus

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning viib ellu maakonnaüleseid projekte. https://parnukobar.ee/parnumaa-arenduskeskus/

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon

ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning tegeleb elukestva õppe edendamisega. Missioon: eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) on hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon.

European Forum of Technical and Vocational Education and Training

EfVET – Euroopa tehnika- ja kutsehariduse ja -koolituse foorum – asutati 1991. aastal pärast tõdemust, et kutseharidus- ja koolitusasutustel ei ole Euroopas häält. Kutseõppeasutused seisid sel ajal silmitsi väljakutsetega, et saada tunnustust paljude noorte jaoks oluliseks haridusteeks. Akadeemiline ja kutsealane lõhe oli märkimisväärne ning haavatavad noored ja isegi täiskasvanud olid selle tulemusena märkimisväärselt eraldatud. Oli aeg luua praktiseerivate kutsehariduse ja -koolituse institutsioonide võrgustik, et tagada hääl kogu Euroopas nii poliitikavaldkonnas kui ka jagada ja luua häid tavasid kutsehariduse ja -koolituse õppe pakkumisel.

Innotecs

INNOTECS on rahvusvaheline tehnikakoolide dekaanide, direktorite ja õpetajate organisatsioon, mis keskendub peamiselt kutsehariduse tasemele ja keskkooli tasemele. Paljudele juba olemasolevatele rahvusvahelistele võrgustikele uue jätkusuutliku kutsevõrgustiku lisamise initsiatiiv tulenes sellest, et puudus tehniliste kutsekoolide ja tehnikakõrgkoolide rahvusvaheline võrgustik, mis suudaks tulla toime Euroopa tööturult tulevate väljakutsetega.

https://www.innotecs.eu/

Member of Education Estonia

Haridusameti liikme tunnustusega tõstetakse esile edukaid rahvusvaheliseks hariduskoostööks avatud Eesti hariduslahenduste pakkujaid. Kõik liikmed valitakse põhjaliku liitumisprotseduuri abil, et tagada nende laitmatu maine. Members of Education Estonia - Education Estonia

Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Assotsiatsioon

Originaalkeelne nimi on European Association of Hotel and Tourism Schools. Assotsiatsiooni eesmärk on edendada Euroopa vaadet ja mõõdet hotelli- ja/või turismikoolides. http://www.aeht.eu/en/

Pärnumaa Ettevõtete Koda

Pärnumaa Ettevõtete Koda on ainus ettevõtteid (sh äri, kultuur, haridus jt) ühendav organisatsioon, mis on loodud just Pärnumaa ettevõtete ja kogu siinse ettevõtluskeskkonna toetamiseks ja „tagant-tõukamiseks“.
Pakub oma liikmetele, olenemata suurusest ja tegevusvaldkonnast, vahetut omavahelise suhtlemise ja vastastikuse infovahetuse keskkonda. Kojaga liitumine on suurepärane võimalus uute ärisuhete tekkeks, ühisüritusteks, info ja oskusteabe jagamiseks jne. Pärnumaa Ettevõtete Koda (pevk.ee)

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt