Vastuvõtu informatsioon

 

TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

 

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS)

Hea õpilaskandidaat.

2020. aasta õpilaste vastuvõtu põhikonkurss on korraldatud teisiti kui eelnevatel aastatel, mil oleme kõiki õpilaskandidaate oodanud avaldust vormistama dokumentide vastuvõtukomisjoni. 

Tulenevalt ühiskonnas toimunud ja toimuvatest sündmustest ootame sel suvel dokumentide vastuvõtukomisjoni VAID NEID, kes kuuluvad hariduslike erivajadustega isikute (lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel; puudega isikud; isikud, kellel tulenevalt terviseseisundist on vajalik õppetöös osalemiseks kohanduste tegemine; isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel) rühma või neid, kel väga mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik  avaldust elektrooniliselt õppeinfosüsteemis ÕIS vormistada või esitada.

NB! Õpilaskandidaat, kes kuulub eelmainitud sihtrühmadesse ja soovib tulla dokumentide vastuvõtukomisjoni avaldust vormistama, peab oma soovist kindlasti eelnevalt teada andma. Eelregistreerimine on võimalik alates 15. juunist (tööpäevadel) kell 09.00-15.00 telefonil 442 7883

Seega ootame üldjuhul õpilaskandidaate avaldust esitama e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS ja et kandideerimine oleks korrektne on väga oluline avaldusele failidena lisada ka kohustuslikud dokumendid:

  • haridust tõendavad dokumendid, mis on õppekavale kandideerimise eeltingimuseks: põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel viimast haridustaset tõendav dokument, põhihariduse baasil - põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, keskhariduse baasil - keskkooli /gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht;
  • korrektne digifoto (foto leitav nt eesti.ee Minu andmed-Mina ja minu pere-Isikut tõendavad dokumendid või juhised dokumendifotole politsei.ee);
  • alaealise õpilaskandidaadi korral - lapsevanema või eestkostja digiallkirjastatud nõusolek;
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

e-avalduse vormistamine:

  • e-vastuvõtu keskkond - esmakordne sisenemine keskkonda (autentimine) ID-kaardiga;
  • avalduse vorm - konkursi valiku tegemine (kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil või kutseõpe - põhihariduse nõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil vastuvõtuks avatud õppekavad), eriala valik, isiku- ja kontaktandmete väljad, alaealiste korral lapsevanema või eestkostja andmed, õpilaskodu soov, failide lisamine - skaneerituna või nutiseadmete võimalusi kasutades pildifailidena). NB! Palume lisada (üles laadida) kohustuslikud dokumendid failidena sel hetkel, kui avaldust vormistatakse. Kui faile koheselt ei lisata ja avaldus esitatakse, ei ole hiljem muudatuste tegemine võimalik ning kandideerimine on ebakorrektne.

Lisaks

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS 15. juuni-14. juuli või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-15. juuli tööpäevadel kell 09.00-15.00

Kutsekeskharidusõpe:

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS 15. juuni-13. august või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-14. august, v.a 16.-17. juuli tööpäevadel kell 09.00-15.00

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Põhihariduse baasil kutseõpe:

Keskhariduse baasil kutseõpe:

Lisainformatsioon: 

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

442 7883

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist)

Vt lisaks õpilaskandidaadi meelespea

Õpilaste suvine vastuvõtt (põhikonkurss 2020)

Õpilaste vastuvõtt - töökohapõhine õpe (PRÕM)

Kõik õppekavad, millel õppetöö toimub

Õpilaste vastuvõtu tingimused

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord

Õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

Kooli vastuvõtukomisjon

 

KKK

Kas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimine on tasuline?

Õppimine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on üldjuhul tasuta (v.a vastuvõtuks avatud õppekava "Raamatupidaja"). Samas tuleb aga arvestada sellega, et õppima asumisel on paljude erialade (nt koka, hooldustöötaja, kosmeetiku, juuksuri, puitkonstruktsioonide ehituse, tisleri, ehitusviimistluse, keevitaja jne) korral vajalik hankida õppetööks (nt praktilistes tundides osalemiseks) spetsiaalne tööriietus jai õppevahendid.

KOOSTÖÖPARTNERID

etwinning hitsa logo htm logo innove logo archimedes logo

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871 (+372) 551 0298
Sisseastumine (+372) 442 7883
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)