Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2023 õpilaste vastuvõtu tingimused

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 13.03.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/16

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Ehitusviimistlus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Elektroonikaseadmete tehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

IT-süsteemide nooremspetsialist: 

 1. põhiharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 30%;
 2. arvutipõhine test 40%;
 3. individuaalne vestlus 30%.

Kaubandus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Keevitus- ja metallitööd: 

 1. põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. test 50%.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Laotöötaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Turismiteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Mootorsõidukitehnik: 

 1. põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. individuaalne vestlus 50%.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Puitkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Sisetööde elektrik:

 1. põhiharidust tõendava dokumendi füüsika, matemaatika ja keemia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40%;
 2. individuaalne vestlus 60%.

Tisler: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Toitlustusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

 

421 - teise taseme kutseõpe

Abikokk: individuaalne vestlus 100%.

Kutsevaliku õppekava: individuaalne vestlus 100%.

 

442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 - neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

IT-süsteemide nooremspetsialist: 

 1. keskharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 30%;
 2. arvutipõhine test 40%;
 3. individuaalne vestlus 30%.

IT-turvaspetsialist (jätkuõpe): 

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%.

Juuksur:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. individuaalne vestlus 50%.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne või vähemalt 22-aastastele põhihariduseta isikutele - põhiharidusele vastavate kompetentside hindamise test 100%.

Kondiiter:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40%;
 2. individuaalne vestlus 60%.

Kosmeetik:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40%;
 2. individuaalne vestlus 60%.

Laojuht (jätkuõpe):

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%.

Müügikorraldaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%.

Raamatupidaja:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25%;
 2. test 75%.

Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) (jätkuõpe):

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%.

Sekretär:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%;
 2. individuaalne vestlus 50%.

Tegevusjuhendaja:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25%;
 2. individuaalne vestlus 75%.

Ärikorralduse spetsialist:

 1. keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 2. infotund;
 3. individuaalne vestlus.

 

LISATINGIMUSED

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba, töötuba, õpilasvari, tehnoloogiapäevad, erialale vastavad huviringid) osalemine: 0,3 punkti (rakendub vaid tõendavale dokumendile märgitud õppekavale kandideerimisel; alus: osalemist tõendav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse dokument).

2. Soovituskiri: 0,3 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend).

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)