Toetused

Toetused, mida on võimalik Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppijatel taotleda: 

 

  • Õppetoetus (põhitoetus) - õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks (nn õppestipendium).  Esimese kursuse õppijad saavad õppetoetust taotleda alates II poolaastast. Õppetoetuse määramise kriteeriumiks on õppevõlgnevuste puudumine. Õppetulemuste arvestamisel võetakse aluseks õppimisele eelneva poolaasta hinded, mis fikseeritakse vastavalt akadeemilises kalendris sätestatud kuupäeval. Põhitoetuse taotluse esitab õpilane õppeinfosüsteemis Tahvel, selleks ettenähtud perioodi jooksul. Hilisemaid taotlusi ei rahuldata. 
  • Loe lisaks: Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord  (pdf)
  • Eritoetus – õpilasele antav  rahaline toetus võttes arvesse õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid (raske majanduslik toimetulek või muud probleemsed asjaolud). Eritoetuse taotlemiseks esitab õpilane taotluse (vt taotluse vorm allpool) ja dokumendid, mis tõendavad rasket majanduslikku olukorda (nt palgatõend, pangakonto väljavõte, töötutõend, perekoosseisu tõend jms) või muid asjaolusid, millest tingituna ei ole ilma toetuseta võimalik õpinguid jätkata. Eritoetust on õigus taotleda ka esimese kursuse õpilasel alates õppetöö algusest. Taotluse koos lisadokumentidega võid edastada paberkandjal või ka e-posti teel rühmajuhatajale või õppe- ja tugiteenistuse juhatajale.
  • Loe lisaks: Eritoetuse taotlemise kord  (pdf)
  • Eritoetuse taotluse vorm (doc)

 Vaata lähemalt:

Õppetoetuste määramise komisjon:

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - komisjoni esimees

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - komisjoni aseesimees

Tiina Kolga (tehnikaõppeosakonna juhataja asetäitja) - komisjoni liige

Hevelin Antsmäe (rühmajuhataja) - komisjoni liige

Karin Murekas (õppekorralduse spetsialist) - komisjoni liige

Reet Parik (kutseõpetaja) - komisjoni liige

 

  • Sõidukulude hüvitamine - õpilasele, kes õpib statsionaarses õppevormis hüvitatakse sõidukulu sõiduks koolist kodukohta ja tagasi. Sõidukulu hüvitamiseks esitab õpilane ise või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem või eestkostja iga õppeaasta alguses rühmajuhatajale elektrooniliselt rühmajuhataja e-posti aadressile  digitaalselt allkirjastatud avalduse. Sõidukulu hüvitamiseks esitab õpilane rühmajuhatajale elektrooniliselt eelmise kuu kohta hiljemalt järgmise kuu 07. kuupäevaks sõidukulu hüvitamise aruande, mis on digitaalselt allkirjastatud õpilase enda poolt ja millele on lisatud elektrooniliselt sõidupiletid.
  • Sõidukulu hüvitamise avaldus
  • Sõidukulu hüvitamise aruanne
  • Koolilõuna toetus - koolilõuna kulude katmise toetus kehtib keskhariduseta põhihariduse nõudeta kutseõppe, põhihariduse baasil kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe õppekavadel statsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord on reguleeritud õppekorralduseeskirjas p 6.13. 
  • Loe lisaks:  Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

 

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt