Toetused

Õppetoetuste liigid:

  • Põhitoetus – õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Eritoetus – õpilasele antav  rahaline toetus võttes arvesse õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

Vaata lähemalt:

Eritoetuse taotlusvormid:

 

Õppetoetuste määramise komisjon

kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 31.august 2020 käskkirjaga nr 1-1/71 

Esimees:

Helke Heinmets - õppe- ja tugiteenistuse juhataja

Sekretär:

Marina Jaani - õppekorralduse spetsialist

Liikmed: 

Helen Maripuu - teenindusõppeosakonna juhataja asetäitja

Tiina Kolga - tehnikaõppeosakonna juhataja asetäitja

Reet Parik - kutseõpetaja

Elje Teesalu - rühmajuhataja

Hevelin Antsmäe - rühmajuhataja

õpilasesinduse esindaja