Õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

2021. aasta õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.02.2021 käskkirjaga nr 1-1/11

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 14. juuni-14. juuli

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 15. juuli alates kell 09.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 16. juuli kell 11.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 16. juuli (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 16. juuli (alates nimekirjade avalikustamisest)-21. juuli kell 23.59

 

421 - teise taseme kutseõpe, 431 - kolmanda taseme kutseõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 - neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe

põhikonkurss: 14. juuni-14. august

infotund (väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist): 16. august kell 10.00

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 17. august alates kell 9.00, vajadusel 18. august kell 09.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 19. august kell 11.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 19. august (hiljemalt kell 17.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 19. august (alates nimekirjade avalikustamisest)-22. august kell 23.59