Müügispetsialist (kaubanduse õppekava)

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Kaubanduse kutse omandanud isik võib töötada erineva formaadiga teenindusettevõtetes klienditeenindajana, kassapidajana, konsultandina, kauba vastuvõtjana või saalitöötajana. Tema tööülesannete hulka kuuluvad kauba vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine ja müügisaali paigutamine; töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; klientide nõustamine kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, kasutamisvõimaluste jms osas ning arveldamine klientidega. Töö käigus kogemusi omandades võib pürgida osakonna juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. Töö kaubanduses on seotud erinevate tegevuste kiire vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Töö sujumisele aitab kaasa kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus, korrektne välimus. Kaubandustööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust.

Õpingute läbimisel sooritatakse klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 kutseeksam.

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • loodusained
Põhiõpingute moodulid:
 • kaupade käitlemine
 • teenindamine ja müümine
 • kassatöö
 • müügitöö korraldamine
 • praktika 
 • toidu- ja esmatarbekaubad 
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
Valikõpingute moodulid:
 • lilleseade
 • käte hooldamine
 • juuste hooldus
 • loovusõpetus
 • esmaabi
 • garderoobikaubad
 • etiketiõpetus
 • autokaubad
 • ettevõtlusõppe baasmoodul
 • toiduvalmistamise alused
 • kõnetehnika
 • kaubandusalane vene keel 
 • kaubandusalane soome keel
 • kutsealane liikumine 
 • e-portfoolio koostamine
 • raamatupidamise alused kaubanduses

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

AS A-Selver, Rimi Eesti Food AS, Port Arturi Toidukaubad, Maksimarket, Bauhof, Ehituse ABC, Lindex, Denim Dream, Cropp, K-Rauta, Comarket jt jaekaubandusettevõtted.

Lisainformatsioon: Janne Ojala (kutseõpetaja) janne.ojala[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava