Tegevusjuhendaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus või kvalifikatsiooni olemasolu

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: õppesessioonid (I kursus 2021/2022)

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on luua võimalused ettevõtliku, innovaatilise, teenindus- ja kultuuriteadliku töötaja kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, hoiakud ning sotsiaalne valmidus töötamiseks tegevusjuhendajana tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes.

Tegevusjuhendaja on spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevaste tegevuste (sh töö- ja huvitegevused) sooritamisel, et tagada erivajadusega inimese maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja teeb juhendatava huvidele tuginedes koostööd erinevate sotsiaal- ja ametivõrgustikega.

Tegevusjuhendaja töötab üldjuhul erihooldeteenuseid osutavas organisatsioonis.

Tegevusjuhendaja tööks vajalikud isikuomadused: empaatia- ja vastutusvõimelisus, hoolivus, ausus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, pingetaluvus, tolerantsus, kehtestamisoskus, sihikindlus, analüüsivõime.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • kliendi tegevusvõime hindamine ja tegevuste planeerimine
 • kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Valikõpingute moodulid:

 • juhendamine ja mentorlus
 • majapidamise korraldamine
 • digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • dementse inimese hooldamine
 • eripedagoogika alused
 • kriisisuhtlemine

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Tegevusjuhendaja õppekavale õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, mida saab taotleda enne õppima asumist või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest. Täpsemad tingimused asuvad Eesti Töötukassa kodulehel.

Vt lisaks: õppekava

 

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)