Juuksur

Vastuvõtt avatud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Õppekava lühitutvustus:

Juuksuri õppekava koostamise aluseks on kutsestandard "Juuksur, tase 4", mis on teeninduse kutsenõukogu poolt vastu võetud 18.05.2017 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 "Kutseharidusstandard".

Juuksuri eriala eeldab head suhtlemisoskust, ilumeelt, loovust ja vastutust enda töötulemuste eest. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii juuksuri kui meeskonnaliikmena. Õpilane tunneb juuksekosmeetika vahendeid, on kursis moesuundadega, oskab teostada kõiki töid, mida kaasaegne juuksuriamet nõuab ning soovitab kliendile sobivaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid koduseks kasutamiseks.

Juuksuri õppekava lõpetanud isik võib tööle asuda juuksurina, soovi korral spetsialiseerudes kas vaid meeste või vaid naiste juuksuriks. Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma juuksurisalong. Teadmisi ja oskusi täiendades ehk juurde õppides on võimalik töötada stilistina, grimeerijana, jumestajana, juuksuritoodete müüjana või kandideerida erinevate ettevõtete koolitusjuuksuriks.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus kutseõpingutesse
 • klienditeeninduse alused
 • juuste ja peanaha hoolduse alusõpe
 • juuksuri loomingulise töö alused
 • juuste, habeme ja vuntside lõikamine
 • püsilokkide tegemine
 • juuste värvimine
 • soengu kujundamine
 • juuksuri klienditeeninduse praktilised tööd
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • punutud soengute modelleerimine
 • ettevõtlusõppe baasmoodul
 • kombineeritud moodsad juukselõikused
 • erisoengud
 • juuste kaunistamise ja pikendamise tehnikad
 • jumestamine
 • erialane soome keel
 • erialane vene keel
 • erialane inglise keel

Võimalus taotleda õppetoetust.

Lisainformatsioon: Õnne Ennusaar (kutseõpetaja) onne.ennusaar[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

http://ametid.rajaleidja.ee/Iluteenindajad