IT-süsteemide nooremspetsialist

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused:

 • põhiharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 20%
 • arvutipõhine test 40%
 • individuaalne vestlus 40%

Soovitus õpilaskandidaadile: veebipõhine kursus „Introduction to IT“ tasuta teemad „Arvutite alused“, „Arvutivõrgud ja internet“, „Operatsioonisüsteemid ja rakendused“

Õppekava lühitutvustus:

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT-valdkonna alusteadmised
 • programmeerimise alused
 • Windows operatsioonisüsteemid
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemid
 • rakendusserverid
 • majutuskeskkonna riistvara
 • arvutivõrgud
 • küberturvalisus
 • skriptimisvahendid
 • IT-korralduse alused
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • veebidisain HTML, CSS
 • mikrokontrollerplatvormid
 • veebiprogrammeerimine
 • konteinerlahenduste haldus
 • virtualiseerimiskeskkondade haldus
 • internetiturundus ja veebilehe loomine
 • 2D mängu arendus
 • kompositsioon, graafiline joonistamine ja disain
 • küberturvalisus ja häkkimine
 • lõputöö koostamine
 • rahatarkus
 • robotitehnika
 • sissejuhatus tehisintellekti lahendustesse

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud erialal õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd, sh määratud testid, praktilise töö kaitsmise jne. Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kompetentsid, mis vastavad IT-süsteemide spetsialisti EKR tasemele 4.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vt lisaks 

õppekava (kuni 2020)

õppekava (al 2020)

https://startit.ee/it/ametiprofiilid/

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt